İstəyinizə uyğun paketi seçib sifariş verə bilərsiniz!

STANDART PAKET

- 1 Core CPU
- 2 GB RAM
- 30 GB SSD Disk
- 1 Gbit Port
- 1 Ədəd IP Adresi
- Reboot Paneli

PRO PAKET

2 Core CPU
2 GB RAM
40 GB SSD Disk
1 Gbit Port
1 Adet IP Adresi
Reboot Paneli

EXTRA PAKET

2 Core CPU
4 GB RAM
50 GB SSD Disk
1 Gbit Port
1 Adet IP Adresi
Reboot Paneli

EXTRA X PAKET

4 Core CPU
4 GB RAM
60 GB SSD Disk
1 Gbit Port
1 Adet IP Adresi
Reboot Paneli

LARGE PAKET

4 Core CPU
6 GB RAM
80 GB SSD Disk
1 Gbit Port
1 Adet IP Adresi
Reboot Paneli

LARGE X PAKET

4 Core CPU
8 GB RAM
100 GB SSD Disk
1 Gbit Port
1 Adet IP Adresi
Reboot Paneli